Opšte informacije o atlasu ptica gnezdarica

Šta je Atlas ptica gnezdarica?

Atlas ptica gnezdarica je način da se prikažu saznanja o rasprostranjenju i brojnosti ptica koje se na određenom području razmnožavaju. Na Evropskom kontinentu postoji duga tradicija posmatranja i zaštite ptica, a zaštita u osnovi zahteva informacije. Zarad dobijanja trenutnih podataka o ptica širom Evrope sprovodi se drugi po redu program izrade Atlasa ptica gnezdarica (EBBA2) čiji je glavni cilj utvrđivanje najosnovnijih informacija o pticama gnezdaricama – gde žive i koliko ih ima. U sklopu izrade evropskog uporedo prikupljamo i obrađujemo podatke za potrebe izrade i prvog Atlasa ptica gnezdarica Srbije.

Potreba za novim evropskim Atlasom

U novije vreme, stvorila se potreba za sakupljanjem novih podataka i izradom novog izdanja Atlasa: obimnijeg, stručnijeg i detaljnijeg. Razlozi su mnogi i jednostavni. Prvo, sasvim je očekivano da je u toku perioda od 30 godina došlo do promena rasprostranjenja i brojnosti različitih vrsta ptica, posebno imajući u vidu velike promene u životnoj sredini širom Evrope. Takve promene u životnoj sredini desile su se kako na lokalnom i regionalnom, tako i na državnom i kontinentalnom nivou. Sa njima su se menjali i rasprostranjenje i brojnost populacija većine ptičjih vrsta, kao i politika usmerena ka njihovoj zaštiti. Novi podaci, prikupljeni u programu EBBA2 će uz pomoć naučnih analiza i ekspertskih zaključaka ukazati na takve promene ovih promena kako u vremenu tako i u prostoru. Ovo je posebno važno za sprovođenje delotvorne zaštite ugroženih vrsta ptica kao i kreiranja sveobuhvatne politike usmerene ka zaštiti prirode.

Šta se postiže sakupljanjem podataka i izdavanjem Atlasa?

  • Atlas će obezbediti savremene mape rasprostranjenja ptica gnezdarica na nivou čitave Evrope kao i njihove promene još od početka 1980-tih u svakom od UTM kvadrata 50×50 km i određenom uzorku kvadrata 10×10 km.
  • Obim podataka sakupljenih na terenu tokom izrade Atlasa napraviće jedinstvenu i jednu od najsveobuhvatnijih baza podataka o biološkoj raznolikosti na svetu.
  • Nove tehnologije i analitički pristup će omogućiti izradu kvalitetnijih (detaljnijih) mapa rasprostranjenja i relativne brojnosti nego ikad do sada.
  • Atlas će povezati mnoge ljude i organizacije, a samim tim i podići kapacitete na kontinetalnom nivou koji u krajnjoj meri mogu rezultirati efikasnijoj zaštiti ptica i njihovih staništa posebno na prioritetnim područjima sa visokim diverzitetom vrsta.

Ko će učestvovati na izradi Atlasa?

U prikupljanju podataka se na nivou Evrope očekuje se učešće preko 50.000 volontera raznih profila koji je popisivati ptice od Azorskih ostrva na zapadu pa sve do vrhova Urala na istoku. Ipak, rad ovolikog broja ljudi potrebno je pravilno koordinisati za šta je zadužen EBCC zajedno sa nacionalnim partnerima u preko 50 zemalja Evrope. Vremenski period terenskog sakupljanja podataka je 5 godina (2013.–2017.) dok će do kraja 2020. biti objavljeni rezultati u vidu Atlasa–monografije. U Srbiji se očekuje učešće preko 60 ljudi iz svih regiona Srbije. Još dodatnih informacija možete pronaći ovde. Ukoliko želite i vi se možete priključiti ovim projektu, a kako saznajte ovde.