Ptice Srbije spisak vrsta

Na prostoru sadašnje Srbije, počevši od druge polovine XVII veka pa sve do današnjih dana (zaključno sa 2016. godinom), zabeleženo je ukupno 356 vrsta ptica. Ako izuzmemo one vrste koje vrlo verovatno nisu iz divljih, samoodrživih populacija i potiču iz zarobljeništva, u Srbiji je do sada potvrđeno 351 vrsta ptica.
Što se tiče gnezdarica, u periodu 1800-2015. evidentirano je gnežđenje 249 vrsta ptica, od čega se u sadašnjem periodu gnezdi 240 vrsta (Puzović et al. 2016). Regioni Srbije najbogatiji pticama gnezdaricama su Kosovo i Metohija, severoistočna i jugoistočna Srbija. U najbrojnije gnezdeće vrste ptica spadaju zeba (Fringilla coelebs), vrabac pokućar (Passer domesticus), crnoglava grmuša (Sylvia atricapilla), poljski vrabac (Passer montanus) i velika senica (Parus major), a u najređe ružičasti čvorak (Sturnus roseus), riđoglavi gnjurac (Podiceps grisegena), čaplja govedarka (Bubulcus ibis), rumenka (Carpodacus erythrinus) i druge (Puzović et al. 2015).