Evropski vikend posmatranja ptica (EBW)

Evropski vikend posmatranja ptica (EuroBirdWatch – EBW) predstavlja događaj u organizaciji BirdLife International (BLI) pokrenut 1993. godine sa ciljem promocije, posmatranja i očuvanje ptica i prirode za širu javnost (posebno mlade). Organizuje se svake godine tokom prvog vikenda meseca oktobra. Do sada je ovom događaju učestvovalo preko milion ljudi u više od 40 evropskih zemalja, a ukupan broj izleta prešao je 36 hiljada. U organizaciji našeg Društva svake godine oko 1.000 ljudi na preko 30 izleta širom Srbije učestvuje u posmatranju seobe više stotina hiljada ptica.