Šta je BioRaS? BioRas je portal o biološkoj raznolikosti Srbije koji je pokrenut 2012. godine u Istraživačkoj stanici „Petnica“ od strane konzorcijuma organizacija civilnog društva koje se bave istraživanjem i zaštitom prirode, uključujući i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prvenstveni cilj portala je prikazivanje informacija o biološkoj raznolikosti Srbije i kartiranje biodiverziteta u cilju njegove zaštite.

Šta možete saznati na BioRaSu? Portal na jednom mestu obuhvata opšte informacije o biologiji i ekologiji, statusima ugroženosti i zaštite i mape sa podacima o rasprostranjenju za sve (ili većinu) opisanih vrsta biljaka, životinja i gljiva u Srbiji. Pretraživanjem baze možete naučiti mnogo o biološkoj raznolikosti Srbije.

Kako se možete uključiti? Podatake u ovu bazu podataka mogu da unose svi, od početnika do stručnjaka. Potrebno je samo da se korisnik registruje, nakon čega dobija lozinku za pristup administrativnom delu baze. Beleženjem svojih posmatranja sa različitih lokaliteta zajedno obogaćujemo ovu bazu podataka i činimo ove značajne informacije dostupne široj javnosti. Zapamtite, svaki podatak je važan i dragocen!

 

Nadamo se da Vas je BioRaS portal zainteresovao i da ćete nam se pridružiti u prikupljanju i razvijanju znanja o biološkoj raznolikosti Srbije.