O Društvu

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije osnovano je 18.11.1989. god. i tada imenovano Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine. Proisteklo je iz Komisije za proučavanje i zaštitu ptica Društva ekologa Vojvodine i okupljalo profesionalne i amaterske ornitologe uglavnom sa teritorije Vojvodine. Tadašnja udruživanja ornitologa i ljubitelja divljih ptica realizovana su na osnovu teritorijalne organizacije bivše zajedničke Države. Pre našeg Društva, osnovane su organizacije istog profila u Sloveniji i Hrvatskoj, a ubrzo nakon toga i u Makedoniji. Sve su bile povezane u Savez ornitoloških društava Jugoslavije (SODJ), koji je imao teškoća sa funkcionisanjem zbog poznatih okolnosti. Usprkos tome, redovno su održavane konferencije ornitologa Jugoslavije.

Statut Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije možete pročitati OVDE.

Aktivnost Društva u početnim godinama zasnivala se na izdavanju časopisa i godišnjem okupljanju njegovih članova. Drugih zajedničkih aktivnosti nije bilo, a 1992, nakon izlaska 4. broja, časopis i samo Društvo došli su u krizu. Naredne dve godine časopis nije bio objavljen, da bi jedan broj izišao 1995, a nakon njega opet nastupila jednogodišnja pauza. Tek 1997. Društvo se konsoliduje, bira se novo predsedništvo, kancelarija seli u prostorije Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Novom Sadu (danas: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) i uređuju principi rada: izdavaštvo, istraživanje i zaštita ptica i edukacija. Društvo se u potpunosti okreće projektnom radu i, paralelno sa povećanim interesovanjem domaćih i međunarodnih donatora za ekološke nevladine organizacije u Srbiji, razvija projektnu aktivnost. Istovremeno se povećava broj članova Društva. Odluka o promeni imena Društva, u skladu sa njegovim predanim radom na celoj teritoriji Srbije i strateškoj okrenutosti prema uspostavljanju partnerstva sa organizacijom BirdLife International, doneta je na vanrednoj Skupštini 18.12.2010. većinom glasova prisutnih članova Društva. Izmenjen je i Statut Društva, u skladu sa važećom legislativom iz oblasti građanskog udruživanja. Društvo je registrovano u Registru udruženja pri državnoj Agenciji za privredne registre pod novim imenom 12.5.2011.

Pravilnik o radu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije možete pročitati OVDE.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije možete pročitati OVDE.

Danas, nakon dvadeset godina, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je aktivna i predana organizacija koja pažljivo održava mrežu aktivnih članova u celoj Srbiji koji rade na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou na zaštiti ptica i njihovih staništa i na povećanju znanja o pticama u Srbiji i njihovim potrebama.