Kiadványok

CICONIA - A Szerbia Madártani és Madárvédelmi Egyesület madártani közlönye

A Ciconia az első kiadvány, amelyet az egyesület megjelentetett, és az egyetlen, amely az alapítás óta megjelenik. Napjainkban, immár két évtized elmúltával, a Ciconia a legjelentősebb madarakkal foglalkozó tudományos információforrás Szerbiában, és az egyetlen rendszeresen megjelenő adatközlőnk. Az első szám 1989-ben jelent meg, majd 1992-ig még négy szám látott napvilágot. Ezután kétévnyi szünet következett, majd 1995-től napjainkig rendszeresen megjelenik, éves felbontásban. A közlöny tudományos és szakmai munkák, rövid cikkek, érdekes faunisztikai, ökológiai és etológiai madármegfigyelések, egyes területek madárfaunájának a lejegyzései, eseményekre, együttműködésekre való felhívások és időszerű madártannal vagy madárvédelemmel kapcsolatos jelentések tartalmazója. Helyet kapnak miden madártant érintő, madártannal kapcsolatos vagy hozzá fűződő tanulmányok, elsődlegesen Szerbiából, de korlátozott számban, dél-kelet Európa más országaiból érkező cikkek is. A szerkesztőség a szerb és angol nyelven érkező írásokat, folyamatosan, a folyó év december 31.-ig fogadja, és ezek a következő évi számban jelennek meg.

DETLIĆ - A szerbiai madárkedvelők folyóirata

A Szerbia Madártani és Madárvédelmi Egyesület 2008.-óta jelenteti meg a madárkedvelők körében közkedvelt Detlić nevű folyóiratot. E kiadványban, mindenki számára elérhető módon adunk tudomást a madárvilágról, és a madarak védelmével kapcsolatos erőfeszítéseinkről a tagjaink, a támogatóink, valamint minden természetkedvelő és a széles nyilvánosság számára.