Čime se bavimo?

  • Zaštita, proučavanje ptica, njihovih staništa i ekoloških potreba u Vojvodini i celoj Srbiji

  • Objavljivanje podataka o biologiji ptica u našoj zemlji (posebno o rasprostranjenju i brojnosti)

  • Razvijanje mreže aktivnih posmatrača ptica i ljubitelja prirode

  • Edukacija javnosti o ugrožavanju i zaštiti našeg ptičjeg sveta

  • Saradnja sa raznovrsnim korisnicima prostora na kojima ptice žive (bez obzira da li se radi o zaštićenim prirodnim dobrima ili ne)

  • Međunarodna saradnja sa ciljem razvijanja zajedničkih aktivnosti na zaštiti ptica i popularizaciji potrebe za njihovom zaštitom

Projekti

Naši projekti, ali i učestvovanje naših članovima u projektima drugih organizacija imaju za cilj da aktivnim pristupom u zaštiti ptica i njihovih staništa pomognu da bi se sprečilo izumiranje bilo koje vrste i narušavanje prostora u kojima žive, a koji čini našu zajedničku prirodnu baštinu. Briga o njoj je naša zajednička obaveza, i upravo zbog toga je potrebno naše angažovanje da bismo tu obavezu ispunili. Isgtovremeno, prema važećim zakonskim propisima, to je obaveza i izvršne vlasti Republike Srbije, sa čijim institucijama Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sarađuje u zaštiti naših ptica.

Zaštita ptica

Zaštita ptica je naš prvenstveni zadatak. Svaka vrsta ima svoje mesto u prirodi, ekološki nezamenjivo, u svom staništu. Razvojem ljudskih aktivnosti (u Vojvodini posebno razvojem poljoprivrede, nizijskog šumarstva, vodoprivrede i infrastrukture), velike površine koje su pokrivala su zauvek nestale, čime su mogućnosti za egzistenciju živog sveta uveliko smanjene. Naši članovi imaju znanje, sposobnost i volju da na terenu, direktnim angažovanjem pomognu da ni jedna vrsta ne izumre i da se mogućnosti preživljavanja za svaku od njih unaprede. Od oko 240 vrsta koje se gnezde u Srbiji 193 se gnezde u Vojvodini. Ukupan broj vrsta koji je zabležen u Srbiji iznosi oko 350.

Proučavanje ptica

Proučavanje ptica je nezamenjivi deo naših terenskih aktivnosti od samog početka rada Društva. Beleške o zadržavanju ptica na pojedinim lokalitetima, o njihovoj brojnosti, posebno u periodu gnežđenja, proučavanje njihove geografske rasprostranjenosti, životnih navika, biologije gnežđenja, dinamike seobe, ishrane i drugih aspekata, zadatak je ornitologije, kojim se naši članovi bave. Društvo je posebno ponosno što u svojim redovima ima raznovrstan spektar osoba koje se bave proučavanjem ptica, od ljubitelja izleta, preko kolekcionara ornitoloških članaka, prstenovača ptica, šumara, ribolovaca, ekoloških aktivista, lovaca-ljubitelja prirode, radnika u zaštićenim prirodnim dobrima, profesionalnih ornitologa, zaštitara prirode, profesora biologije na školama i univerzitetima, kao i doktora nauka. Svi oni svoje naučne radove i druge rezultate proučavanja ptica objavljuju u ornitološkom časopisu Ciconia (lat. roda).

Mreža članova društva

Mreža članova Društva je razgranata i pokriva sva važnija područja za ptice, sva veća mesta u Vojvodini i celoj Srbiji. To nam omogućava realizaciju lokalnih projekata, delovanje kada su u pitanju lokalne akcije zaštite i druge hitne potrebe, ali i međusobno povezivanje prilikom sprovođenja regionalnih ilinacionalnih projekata sa brojnim učesnicima. Ipak, želimo da naše aktivnosti privuku što više novih članova koji bi u svojim sredinama ostvarivali našu misiju i pridoneli zajedničkom cilju.

Obrazovanje javnosti

Obrazovanje javnosti u okviru oblasti delovanja Društva je neophodna s obzirom na to da u Srbiji postoji vrlo malo stručnih lica i organizacija ovog tipa. Zato smatramo da je naša obaveza da svoje znanje podelimo sa građanima i tako doprinesemo opštem povećanju svesti i obrazovanosti građana u oblasti zaštite i proučavanja ptica i prirode. Ovu aktivnost sprovodimo kroz radionice, predavanja, distribucijom informativnog materijala, kao i izdavanjem našeg popularnog magazina „Detlić“, ornitološkog časopisa „Ciconia“ i knjiga.

Izleti

Evropski vikend posmatranja ptica (EuroBirdwatch) je događaj koji se održava od 1993. godine, okuplja oko 40 zemalja i više od milion učesnika na preko 33.000 događaja. Na ovim izletima posetioci mogu više da saznaju o čudesnoj seobi ptica, kao i sa kakvim se problemima te selice susreću. Cilj događaja jeste da ljudi nauče nešto više o pticama, njihovom životu, seobi, potrebi za zaštitom vrsta i njihovih staništa. "Evropski vikend posmatranja ptica" se održava tokom prvog vikenda oktobra svake godine, a Društvo organizuje izlete na prostoru cele Srbije.

eurobirdwatch.eu

Pojedinačni izleti – DZPPS povremeno organizuje šetnje sa stručnim vodičima u zaštićenim područjima širom Srbije, sa ciljem da svim zainteresovanim ljubiteljima prirode prikaze prirodne vrednosti zaštićenih dobara i upozna ih sa pticama koje tu žive.

Promocija

Promocija je aktivnost koju sprovodimo tokom cele godine sa ciljem upoznavanja javnosti sa postojanjem i radom Društva. Nastupima na manifestacijama različitog tipa predstavljamo naše aktivnosti, partnerske organizacije, zaštićena prirodna dobra Srbije i informišemo posetioce o potrebi istraživanja i zaštite ptice i prirode.