Mivel foglalkozunk?

  • A madarak és élőhelyeik védelmére, kutatására, természetvédelmi intézkedésekre a Vajdaság, és egész Szerbia területén

  • A madárbiológiával kapcsolatos adatok közlésére ill. megjelentetésére (különös tekintettel a madarak elterjedésére és egyedszámára)

  • Az aktív madármegfigyelők és természetkedvelők hálózatának fejlesztésére

  • A nyilvánosság szemléletformálására, a madárvilág védelméről és az azt veszélyeztető tényezőkről

  • A madárvilág számára jelentős területek használóival való együttműködésre (függetlenül a terület védettségi állapotától)

  • Közös, nemzetközi jellegű madárvédelmi tevékenységek fejlesztésére

  • A madárvédelem fontosságára való figyelemfelkeltésre.

Projektek

Projektjeink - valamint a más szervezetek által megvalósuló projektekben való részvételünk célja, hogy a madár- és élőhelyvédelem területén, aktív szerepvállalásunkkal próbáljuk megakadályozni a fajok kipusztulását valamint élettereik rombolását, mivel mindezek a közös természeti kincseinket képviselik. E természeti kincsekről való gondoskodás közös feladatunk, és hogy ezt teljesíteni tudjuk szerepvállalásunk igen jelentős. Úgyszintén, a hatályban lévő törvényi rendelkezések értelmében ez a Szerb Köztársaság végrehajtó hatalmának a feladata is. A Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület aktívan együttműködik az állami intézményekkel, legfőképp a madarvédelem terén.

Madárvédelem

Madárvédelem - a mi edlsődleges feladatunk. A természetben minden fajnak megvan a maga helye, amely ökológiai szempontból helyettesíthetetlen, vagyis a saját élőhelye. Az emberi tevékenységek fejlődésével (a Vajdaságban legfőképp a mezőgazdaság, alföldi erdészet, vízgazdaság és az infrastruktúra fejlődésével) hatalmas temészetes és természetközeli területek tüntek el, és így nagymértékben csökkent az élővilág fennmaradásának az esélye. Tagjaink elegendő tudással, képzettséggel, terepjárásra való elkötelezettséggel rendelkeznek és közvetlen beavatkozásokkal járulnak hozzá a fajok kipusztulásának megakadályozásához, illetve növelik a fajok túlélési esélyeit. A Szerbiában fészkelő 240 faj közül 193 a Vajdaságban is fészkel. Az ország területén eddig feljegyzett fajok száma 350.

Madártan

Madártan - egyesületünk megalakulása óta elválaszthatatlan része terepmunkánknak. Az egyes területeken megfigyelt madarakra, számbeli nagyságukra (főként a fészkelési időszakban) vonatkozó adatok bejegyzése, földrajzi elterjedés, viselkedési és táplálkozási szokások, fészkelésbiológia, madárvonulás kutatás, és más kutatási területek, az ornitológia feladatai, amelyekkel tagjaink foglalkoznak. Egyesületünk kiemelten büszke a tagok igen tarka érdeklődési körére, vannak akik madártannal foglalkoznak, mások a terepi kirándulások hívei, ornitológiai jegyzetek gyüjtői, madárgyűrűzők, erdészek, horgászok, ökológiával foglalkozó aktivisták, vadászok-természetbarátok, a természetvédelmi területek kezelőinél dolgozó személyek, természetvédő és madarász szakemberek, iskolák és egyetemek biológiatanárai, valamint a tudományok doktorai. Közülük mindenki az egyesület Ciconia (lat. gólya) nevű közlönyben jegyzi le madármegfégyeléseit.

Az egyesület taghálózata

Az egyesület taghálózata szerteágazó és minden jelentősebb madárélőhelyet, a Vajdaság és az egész Szerbia nagyobb településeit lefedi. Ez lehetővé teszi számunkra a helyi jellegű projektek megvalósítását, a kisseb, helyi természetvédelmi megmozdulásokon való részvételt, de jelentős a hazai és a nemzetközi projekteket megvalósító nagyszámú résztvevők közötti kapcsolattartás végett is. Minden esetre szeretnénk, ha új tagok bevonásával, ki-ki a maga területén követné az egyesület küldetését, és így járulna hozzá közös célunk megvalósításához.

A nyilvánosság oktatása

A nyilvánosság oktatása szerves részét képezi munkánknak. Szerbiában, a tranzíció által túlterhelt időszakban a biológiai sokféleség megóvása mindenkor is a társadalmi prioritások ranglétrájának alsó fokán volt. Ilyen környezetben az egyesület munkásságának nevelő-oktató jellegűnek kell lennie, amit különböző módon igyekszünk elérni: nyilvánossággal való állandó kapcsolattartás, előadások szervezése, szóróanyagok nyomtatása és terjesztése, a iskoláskorú fiatalok bekapcsolása a munkánkba, valamint a Detlić (Harkály) nevű közkedvelt folyóiratunk megjelentetése és terjesztése, amelyet a Szerb Madártani Akcióligával közösen jelentetünk meg.