IMG_20181018_162429
PROTIVOTROV u Nišu i Leskovcu
October 24, 2019
sova
Golija dom za najređe sove u Srbiji, evo šta ugrožava njihov opstanak
October 26, 2019
Prikaži sve
Balkanski tim: Milica Mišković, kooridnator za male grantove i Borut Rubinič, programski koordinator

Nova snaga za očuvanje prirode na Balkanu!

Novo partnerstvo i dodatno finansiranje mogućnost  malim lokalnim organizacijama na Balkanu da ostvare uspehe u zaštiti prirode tamo gde je to najpotrebnije.

Balkan je jedan od poslednjih evropskih oaza za redak i jedinstven biodiverzitet, a mnoge od tih retkih vrsta su na nepristupačnim i slabo istraženim lokalitetima, kao što su vrhovi planina ili pećine. Za druge ugrožene vrste je sve veći izazov da opstanu u okruženju koje se ubrzano menja, kao što je slučaj npr. sa lagunama i priobalnim područjima. Sve te dargocene vrste su pod pritiskom mnogih pretnji, od klimatskih promena do neodrživih razvojnih planova, a da bi se suočili sa tim problemima prvo je potrebno razumeti njihovu ekologiju i stanište. Mnogi potrebni odgovori nalaze se upravo u lokalnom znanju, među ljudima koji žive i rade u ciljnim područjima. Oni su ti koji poznaju teren ali i zajednicu, te probleme sa kojima se suočava, kako i sa kim treba raditi, gde je potrebno naći podršku i kako obezbediti dugoročnost rada na zaštiti prirode.

Fonda za kritično ugrožene ekosisteme – Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ulaže u civilno društvo na Balkanu od 2012., u sklopu rada na programu za hotspot područje Mediteranski Basen. Preko 5 milliona USD je do sada uloženo u projekte zaštite biodiverziteta u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj*, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Sada je fond dodatno podržan od strane MAVA fondacije sa još 400,000 USD koji će biti usmereni ka programu malih grantova za Balkan i pomoći da se dosegne do još više lokalnih organizacija kojima treba podrška za rad. CEPF nastavlja da sprovodi ovaj program kroz pozive za podnošenje predloga projekata (Calls for Proposals) prateći svoju Investicionu strategiju za hotspot područje.

I to nije sve! U sklopu razvoja programa, dodatnu podršku u radu regionalnog implementacionog tima (RIT) koji za Mediteranski basen vodi BirdLife International, obezbedće Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. DZPPS se pridružuje partneru DOPPS (BirdLife Slovenia) u razvoju CEPF investicija na Balkanu, i dobija konkretan zadatak vođenja programa za podršku malih projekata.

MMBR

Balkanski tim: Milica Mišković, kooridnator za male grantove i Borut Rubinič, programski koordinator

Balkan je veliki izazov upravo zbog svoje izuzetno bogate prirode, te složene fizičke i društvene geografije, i zato je bitna ta mogućnost za prilagođeni pristup i podršku, što je upravo cilj CEPF programa. Ostvarivanjem saradnje sa malim lokalnim organizacijama obezbedićemo pomoć tamo gde je to najpotrebnije, i gde rad može doneti najkonkretnije rezultate“ – Milica Mišković, koordinator programa za male grantove na Balkanu

Regionalni tim dodatno čini LPO (BirdLife France) i BirdLife zastupništva u Jordanu, koji vode računa o ostalim delovima Mediterana – Severna Afrika i Bliski Istok, dok će gospođa Salwa Elhalwani imati ulogu menadžera za male projekte biti dodatno ojačanje za ceo tim Mediteranskog hotspota.

Sa ovim dodatnim MAVA sredstvima i ojačanim timom, BirdLife ima za cilj da podrži još više projekata na Balkanu, kao i da se na lokalno korišćenim jezicima ostvari komunikacija sa što više udruženja građana i ključnih zainteresovanih strana u ciljnim zemljama. Naša glavna uloga upravo je jačanje građanskog sektora i da omogućimo da ljudi i zajednice lokalno doprinose pozitivnim promenama koristeći sopstvene veštine, posvećenost i jedinstvenu stručnost. Svaki takav projekat će biti pravi korak napred ka boljoj budućnosti.

CEPF