Milan
Obaveštenje o izboru izvršnog direktora Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
May 13, 2019
koalicija
Predstavljen Izveštaj Koalicije 27 u Novom Sadu
May 24, 2019
Prikaži sve
belorepan

Dunavska ostrva kod Pančeva postala novo zaštićeno područje

Skupština grada Pančeva, na sednici održanoj 05. maja 2019. godine je na osnovu studije o zaštiti koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode donela odluku o zaštiti prirodnog dobra „Pančevačke ade“.

Ade Forkontumac, Štefanac i Čakljanac su smeštene unutar vodotoka reke Dunav i to na mestu gde se u njega uliva reka Tamiš. Ova tri ade čine zaštićeno stanište treće kategorije i predstavlja funkcionalnu celinu vodenih, vlažnih i šumskih staništa.

Prema rečima Marka Šćibana iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije novoproglašeno zaštićeno stanište biće od velike važnosti za očuvanje populacija zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, posebno onih koja naseljavaju vodena staništa. „Ovo područje predstavlja jedno od najvažnijih močvarnih staništa za ptice u Srbiji. Tokom seobe i zimskih meseci na Dunavu i močvarama unutar ovih ada okuplja se između 5 i 10 hiljada pataka, 10–40 hiljada galebova, a među njima je i niz vrlo retkih i ugroženih vrsta. Pored pomenutih, ovde se gnezdi i nekoliko parova orlova belorepana, crnih roda, a tu je i kolonija čaplji i vranaca“, dodao je Šćiban.

Upravljanje Zaštićenim staništem „Pančevačke ade“ povereno je Javnom preduzeću „Vojvodinašume“, odnosno Šumskom gazdinstvu „Banat“ iz Pančeva.