vabilice
Srpski ornitolozi dobili veliko međunarodno priznanje
November 19, 2018
vrapci
Dan posvećen prirodi u urbanim sredinama
November 30, 2018
Prikaži sve
sastanak

Okrugli sto
“Unapređenje strateške procene uticaja na životnu sredinu
kroz izmenu i dopunu propisa”

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije je organizovalo okrugli sto na temu „Unapređenje strateške procene uticaja na životnu sredinu kroz izmene i dopune propisa“. Okrugli sto održan je 26. novembra 2018. godine u Beogradu. U okruglom stolu su uzeli su učešće organizacije civilnog društva i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Pred učesnicima se nalazio tekst nacrta Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu na koje su davali svoje komentare. Organizator će komentare organizacija civilnog društva i stručne javnosti uputiti radnoj grupi za izmenu Zakona.

Učesnici okruglog stola su saglasni u uverenju da će članovi radne grupe za izmenu pomenutog Zakona imati sluha i uvažiti sugestije i komentare kako bi se načelo uključivanja civilnog sektora i stručne javnosti u potpunosti ispoštovalo.

Okrugli sto se organizuje u okviru projekta „Civilno društvo zagovara ekološki prihvatljiv društveno-ekonomski razvoj“, koji ima za cilj da doprinese održivom upravljanju prirodnim resursima kroz poboljšanje zakonodavnog okvira i transparetnih procesa odlučivanja, koji uključuju aktivnu grupu organizacija civilnog društva i veću pažnju medija, uz korist za društvo u celini.